Over ons

Vanaf 1 januari 2017 werken de steuninstellingen en De Verhalen van Groningen samen binnen een Gemeenschappelijke Agenda voor Groningen, onder de naam GA voor Groningen. Vanaf 2020 hebben we deze naam veranderd in Gemeenschappelijke Ambitie.

We hebben de intentie uitgesproken om op zoveel mogelijk terreinen met elkaar samen te werken en ons beleid op elkaar af te stemmen. Zo willen we dubbelingen voorkomen en nieuwe initiatieven ontwikkelen.

Het eerste jaar hebben we besteed aan het elkaar leren kennen en daarna hebben we een begin gemaakt met gemeenschappelijke projecten zoals 75 jaar Vrijheid en Deskundigheidsbevordering.

Deze website werkt als een digitale folder waarbij iedereen mee kan kijken naar de resultaten. Alle thema’s die al zijn gerealiseerd of waaraan we nog werken, staan op deze internetpagina

Ontwikkeld door Convident Groningen
© Ga voor Groningen 2023