Kunst & Cultuur K&C geeft in Groningen uitvoering aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs en ondersteunt scholen voor Primair en Voortgezet Onderwijs bij het vorm en inhoud geven...
De Verhalen van Groningen Stichting De Verhalen van Groningen vertelt op een verrassende en laagdrempelige manier verhalen over de cultuur en de geschiedenis van de provincie. Die verhalen maken ze samen met inwoners...
Biblionet Groningen Biblionet Groningen is de netwerkorganisatie van openbare bibliotheken in de provincie Groningen. De organisatie bestaat uit 42 bibliotheekvestigingen, ruim 100 Bibliotheken op school en een kantoor in de stad Groningen waar de bedrijfsvoering...
Erfgoedpartners Erfgoedpartners is de provinciale steuninstelling voor musea, molens, borgen, orgels, erfgoededucatie, archeologie en publiek in de provincie Groningen. Wij adviseren, organiseren platforms en cursussen, coördineren erfgoededucatietrajecten, en ontwikkelen samenwerkingsprojecten...
KultuurLoket Het KultuurLoket is de provinciale steuninstelling en vormt de verbindende schakel tussen amateurs, professionals en instellingen die het maken, beleven en delen van kunst en cultuur stimuleren. We zijn...
Centrum Groninger Taal en Cultuur Het Bureau Groninger Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen en het Huis van de Groninger Cultuur werken sinds 1 januari 2018 samen onder de naam Centrum Groninger Taal...
Ontwikkeld door Convident Groningen
© Ga voor Groningen 2023