Steuninstelling

Erfgoedpartners

Erfgoedpartners is de provinciale steuninstelling voor musea, molens, borgen, orgels, erfgoededucatie, archeologie en publiek in de provincie Groningen. Wij adviseren, organiseren platforms en cursussen, coördineren erfgoededucatietrajecten, en ontwikkelen samenwerkingsprojecten over de gehele breedte van het erfgoedveld. Met alles wat we ondernemen willen we toewerken naar één doel: een krachtig erfgoedveld waar mensen zich bij betrokken voelen. We zetten ons in voor musea, molens, borgen, orgels, erfgoededucatie archeologie en publiek. Erfgoedinstellingen komen naar ons toe voor ondersteuning en advies op het gebied van beleid, behoud en beheer, subsidieregelingen, publieksbereik en educatie.

Voor meer informatie: www.erfgoedpartners.nl 

Algemene contactinformatie

Erfgoedpartners

Lopende diep 8
9712 NW Groningen

050 313 00 52
info@erfgoedpartners.nl

Contactpersoon

Roeli Broekhuis

Ontwikkeld door Convident Groningen
© Ga voor Groningen 2023