Steuninstelling

Centrum Groninger Taal en Cultuur

Huis van de Groninger Cultuur en Bureau Groninger Taal en Cultuur (BGTC) van de Rijksuniversiteit Groningen gaan per 1 januari als Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGCT) verder en samenwerken. BGTC blijft zich binnen dit centrum bezighouden met wetenschappelijk onderzoek. Het Huis van de Groninger Cultuur behoudt zijn maatschappelijke functie binnen de Groninger taal en cultuur én blijft de focus houden op het stimuleren en uitzetten van publieksactiviteiten.

Voor meer informatie: https://www.huisvandegroningercultuur.nl/

Algemene contactinformatie

Centrum Groninger Taal en Cultuur

Cascadeplein 4
9726 AD

050 599 2000
info@huisvandegroningercultuur.nl

Contactpersoon

Goffe Jensma

Ontwikkeld door Convident
© Ga voor Groningen 2019