Steuninstelling

Kunst & Cultuur

K&C geeft in Groningen uitvoering aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs en ondersteunt scholen voor Primair en Voortgezet Onderwijs bij het vorm en inhoud geven van het cultuuronderwijs. Leerkrachten en directies kunnen K&C bellen voor advies en ondersteuning.
K&C stimuleert en ondersteunt daarnaast cultureel ondernemers om kwalitatief goed educatief aanbod voor het onderwijs te ontwikkelen.

De medewerkers van K&C geven ICC cursussen, ICC-modules en organiseren wij andere vormen van deskundigheidsbevordering, zoals netwerkbijeenkomsten.

K&C is gevestigd in Het Paleis aan het Boterdiep in Groningen.

Voor meer informatie: www.kunstencultuur.nl

Algemene contactinformatie

Kunst & Cultuur

Boterdiep 117-5
9712 LM Groningen

050 721 0840
info@kunstencultuur.nl

Contactpersoon

Marieke Vegt

Ontwikkeld door Convident
© Ga voor Groningen 2022