Steuninstelling

Libau steunpunt

In de provincie Groningen is het steunpunt Cultureel Erfgoed ondergebracht bij Libau. In de loop der jaren is het Steunpunt Monumentenzorg uitgegroeid naar het Steunpunt Cultureel Erfgoed. Naast ondersteuning op het gebied van monumentenzorg kunnen gemeenten bij het steunpunt namelijk ook terecht voor ondersteuning met betrekking tot cultuurhistorie in het algemeen en archeologie in het bijzonder.

Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed heeft als taak de gemeenten te ondersteunen en te faciliteren. Daarbij zijn twee taakvelden te onderscheiden: de platformfunctie en de facilitaire functie.

Voor meer informatie: http://www.libau.nl/monumenten/libau-steunpunt-cultureel-erfgoed/

Algemene contactinformatie

Libau steunpunt

Hoge der A 5
9712 AC Groningen

050 312 65 45
info@libau.nl

Contactpersoon

Theo Hoek

Ontwikkeld door Convident
© Ga voor Groningen 2019