Thema

75 Jaar bevrijding

Als penvoerder van het grootste deelproject ‘75 verhalen gepresenteerd in 12 gemeenten’ binnen de provinciale programmering is De Verhalen van Groningen, in opdracht van de Provincie, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een rode draad om lokale en provinciale initiatieven te verbinden. De focus ligt daarbij op het verzamelen en verbeelden van 75 iconische verhalen die samen het verhaal van Groningen in de Tweede Wereldoorlog vertellen. (De opdracht wordt met aanvullende middelen vanuit de provincie Groningen en vfonds gefinancierd).

In 12 Cafés van de Vrijheid kreeg de ruggengraat van de 75 iconische verhalen gestalte. De Cafés van de Vrijheid zijn in de maanden nov/dec 2019 gehouden in bibliotheken in alle Groninger gemeenten. Naast het verzamelen van de 75 iconische verhalen is de artistieke verbeelding daarvan een net zo belangrijk onderdeel van de provinciale opdracht. Voorafgaand aan de Cafés ging een oproep uit tot deelname aan (amateur)kunstenaars, muziek- en toneelverenigingen en creatieve individuele Groningers.

Verspreid over de provincie kwamen 22 lokale initiatieven in aanmerking voor een door De Verhalen van Groningen beheerd ‘Maakbudget’ waarmee de gekozen verhalen kunnen worden vormgegeven en uitgebeeld. Samen met VRIJDAG Advies zorgt De Verhalen van Groningen voor de begeleiding van deze initiatieven.

Trekker van dit thema

Deelnemers

Ontwikkeld door Convident Groningen
© Ga voor Groningen 2023