Thema

Deskundigheidsbevordering

Alle instellingen hebben deskundigheid nodig om iedereen mee te laten doen: het publiek. De Gemeenschappelijke Ambitie brengt de deskundigheidsbevordering in kaart zodat er naar elkaar verwezen kan worden, en wanneer dat van toepassing is in het programma opgenomen kan worden.

Trekker van dit thema

Deelnemers

Ontwikkeld door Convident Groningen
© Ga voor Groningen 2023