Thema

Gemeenschappelijke lobby

Gemeenten hebben een belangrijke rol binnen de cultuursector. De steuninstellingen gaan samen naar de gemeenten om ze te informeren over de mogelijkheden van cultuur voor gemeentelijk beleid en over de manier waarop ze van de steuninstellingen gebruik kunnen maken.

Trekker van dit thema

Deelnemers

Ontwikkeld door Convident
© Ga voor Groningen 2019